Rigutto Tandprothetiek maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

De nazorg van uw klikgebit

Uw klikgebit dient jaarlijks te worden gecontroleerd. Na verloop van tijd kan uw kaak namelijk slinken, waardoor de pasvorm niet meer optimaal is. Hierdoor neemt de beweging van de prothese toe. Dit zorgt ook weer voor slijtage van de kaak. Wanneer de prothese gerebased wordt (het opvullen van de prothese), wordt de pasvorm verbeterd waardoor de prothese niet meer zoveel over de kaak beweegt.

Controle van uw implantaten vindt plaats bij de implantoloog. Uw implantoloog zal u ook informeren over het onderhoud van uw implantaten. Omdat een klikgebit een grote uitgavenpost voor u verzekering is, stellen ziektekostenverzekeraars het op prijs als u uw implantaten twee keer per jaar door de implantoloog laat controleren en schoonmaken.